Forgot Login?   Register  

Primary - Creat Foghlama Digiteach (2)

Tá an SFGM ag cur seimineáir lae iomláin ar siúl do phríomhoide na scoile agus do bhall foirne amháin eile mar chuid den chéad chéim eile. Reáchtálfar na seimineáir seo in Ionaid Oideachais áitiúla ar fud na tíre. Leanfaidh mionsonraí maidir le seimineáir atá deartha go sonrach le haghaidh scoileanna speisialta go luath

Cuirfear deiseanna ar fáil do rannpháirtithe an tseimineáir

  • ceannairí scoile agus foirne foghlama digití a chumhachtú agus a chumasú chun na teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm go héifeachtach i scoileanna, ag cur béime ar threoraíocht oideolaíochta tógachaíoch.
  • fiosrú, trí úsáid an phróisissé chéim ann agus ag roinnt dea-chleachtais, conas is féidir leis an gCreat Foghlama Digití tacú le teicneolaíochtaí digiteacha a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs na scoile.
  • feasacht a mhéadú maidir le tacaíochtaí SFGM agus SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas agus an chaoi a bhféadfaidís cuidiú i gcur i bhfeidhm na dteicneolaíochtaí digiteacha sa teagasc, san fhoghlaim agus sa mheasúnú

Course Details

Course Date 13-12-2018 9:30 am
Course End Date 13-12-2018 3:30 pm
Registration Start Date 27-09-2018 9:00 am
Capacity 26
Available place 15
Individual Price Free
Location
Dublin West Education Centre
Old Blessington Road
Dublin West Education Centre
15

Location Map

Share this event:

Contact the Centre

Dublin West Education Centre,
Old Blessington Road,
Tallaght, 
Dublin 24


Phone: 01 - 4528000
Fax: 01-4528010

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
GPS: 53.653121,-6.679589

How can I book myself on a course?

Please note it is essential to register on this website first in order to book your place on our courses.

When registering please use your personal email rather the school email.

You can then login using your email address or username and password and book your course.

Once registered check your email and look out for the email "Dublin West Education Centre CPD Courses - Your details"

Search Courses


Primary Courses

View Courses

Post Primary Courses

View Courses

ICT Courses

View Courses

Online Courses

View Courses

Summer Courses

View Courses

Other Courses

Upcoming here